• KD Miền Bắc
  • KD Miền Nam

VP Hà Nội

[024] 6658 9858

VP Hồ Chí Minh

[028] 6658 0203

KD. Dự Án 1

[024] 6291 9618

KD. Dự Án 2

[028] 2240 2939

Ms. Diệp

[0867] 919 468

Ms. Ngân

[0868] 399 468

Mr. Anh

[0865] 565 468

Ms. Trân

[0862] 505 468

Hotline bán buôn

0977.33.89.87

Hotline bảo hành

1800 555542

KD Miền Bắc

VP Hà Nội

[024] 6658 9858

Ms. Diệp

[024] 6291.9618

Mr. Tùng

[0867] 919 468

Mr. Toản

[0865] 565 468

Hotline bán buôn

0967.719.333

KD Miền Nam

VP HCM

[028] 6658 0203

Ms. Ngân

[028] 2240 2939

Mr. Việt

[0868] 399 468

Mr. Tuấn

[0862] 505 468

Hotline bảo hành

1900 545 537

Alaska Hà Nội

Sale
14.900.000
Sale
14.090.000
Sale
10.690.000
Sale
11.890.000
Sale
13.290.000
Sale
25.600.000
Sale
19.290.000
Sale
29.490.000
Sale
24.700.000
Sale
72.990.000
4.690.000
Sale
5.700.000
6.900.000
6.900.000
Sale
8.850.000
Sale
7.690.000
5.390.000
Sale
9.590.000
Sale
14.690.000
Sale
10.300.000
4.320.000
3.690.000
3.550.000
3.930.000
3.750.000
Sale
3.410.000
Sale
3.290.000
Sale
3.460.000
3.790.000
Banner lò nướng Alaska
Sale
1.490.000
Sale
1.790.000
Sale
1.790.000
Sale
2.590.000
Sale
2.190.000
Banner quạt hơi nước Alaska 1
Banner quạt hơi nước Alaska 2
Sale
8.990.000
Sale
4.690.000
Sale
3.790.000
Sale
3.590.000