Tủ đông alaska dàn lạnh đồng
  • KD Miền Bắc
  • KD Miền Nam

VP Hà Nội

[024] 6658 9858

VP Hồ Chí Minh

[028] 6658 0203

KD. Dự Án

[024] 6291 9618

Ms. Ngân

[028] 2240 2939

Ms. Diệp

[0867] 919 468

Mr. Việt

[0868] 399 468

Mr. Toản

[0865] 565 468

Mr. Tuấn

[0862] 505 468

Hotline bán buôn

0977.33.89.87

Hotline bảo hành

1800 555542

KD Miền Bắc

VP Hà Nội

[024] 6658 9858

Ms. Diệp

[024] 6291.9618

Mr. Tùng

[0867] 919 468

Mr. Toản

[0865] 565 468

Hotline bán buôn

0967.719.333

KD Miền Nam

VP HCM

[028] 6658 0203

Ms. Ngân

[028] 2240 2939

Mr. Việt

[0868] 399 468

Mr. Tuấn

[0862] 505 468

Hotline bảo hành

1900 545 537

Alaska Hà Nội

4.690.000
5.550.000
Sale
6.590.000
Sale
6.790.000
8.090.000
7.900.000
5.390.000
9.590.000
12.990.000
9.990.000
13.990.000
Sale
13.500.000
9.790.000
Sale
10.350.000
Sale
10.700.000
24.990.000
18.990.000
28.900.000
25.990.000
70.500.000
3.500.000
3.690.000
3.550.000
3.550.000
3.750.000
3.590.000
3.660.000
3.500.000
3.790.000
Banner quạt hơi nước Alaska 1
Banner quạt hơi nước Alaska 2